University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Jun 26 2016Mon, Jun 27 2016Tue, Jun 28 2016Wed, Jun 29 2016Thu, Jun 30 2016Fri, Jul 1 2016Sat, Jul 2 2016
  
 1. 8:30am
  1. Community and School Violence Prevention Symposium
 1. 9am
  1. Woodard & Curran Spring Meeting
   
Sun, Jul 3 2016Mon, Jul 4 2016Tue, Jul 5 2016Wed, Jul 6 2016Thu, Jul 7 2016Fri, Jul 8 2016Sat, Jul 9 2016
       
Sun, Jul 10 2016Mon, Jul 11 2016Tue, Jul 12 2016Wed, Jul 13 2016Thu, Jul 14 2016Fri, Jul 15 2016Sat, Jul 16 2016
 1. All Day
  1. Confratute 2016
 1. All Day
  1. Confratute 2016
 1. All Day
  1. Confratute 2016
 1. All Day
  1. Confratute 2016
 1. All Day
  1. Confratute 2016
 1. All Day
  1. Confratute 2016
 
Sun, Jul 17 2016Mon, Jul 18 2016Tue, Jul 19 2016Wed, Jul 20 2016Thu, Jul 21 2016Fri, Jul 22 2016Sat, Jul 23 2016
  
 1. 7am
  1. Fifth Biennial Turfgrass Field Day
    
Sun, Jul 24 2016Mon, Jul 25 2016Tue, Jul 26 2016Wed, Jul 27 2016Thu, Jul 28 2016Fri, Jul 29 2016Sat, Jul 30 2016
 1. All Day
  1. Connecticut Youth Leadership Forum
 1. All Day
  1. Connecticut Youth Leadership Forum
 1. All Day
  1. Connecticut Youth Leadership Forum
 1. All Day
  1. Connecticut Youth Leadership Forum
 1. All Day
  1. Connecticut Youth Leadership Forum
  
Sun, Jul 31 2016Mon, Aug 1 2016Tue, Aug 2 2016Wed, Aug 3 2016Thu, Aug 4 2016Fri, Aug 5 2016Sat, Aug 6 2016
       
Control Panel