University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Jun 25 2017Mon, Jun 26 2017Tue, Jun 27 2017Wed, Jun 28 2017Thu, Jun 29 2017Fri, Jun 30 2017Sat, Jul 1 2017
   
 1. 12pm
  1. Gastroenterology-Hepatology Grand Rounds
   
Sun, Jul 2 2017Mon, Jul 3 2017Tue, Jul 4 2017Wed, Jul 5 2017Thu, Jul 6 2017Fri, Jul 7 2017Sat, Jul 8 2017
       
Sun, Jul 9 2017Mon, Jul 10 2017Tue, Jul 11 2017Wed, Jul 12 2017Thu, Jul 13 2017Fri, Jul 14 2017Sat, Jul 15 2017
    
 1. 6:30pm
  1. UConn Orthopaedic Forum
  
Sun, Jul 16 2017Mon, Jul 17 2017Tue, Jul 18 2017Wed, Jul 19 2017Thu, Jul 20 2017Fri, Jul 21 2017Sat, Jul 22 2017
   
 1. 12pm
  1. Cell Biology/CVB/Cardiology Wednesday Research Presentation
  2. Cell Biology/CVB/Cardiology Wednesday Research Presentation
   
Sun, Jul 23 2017Mon, Jul 24 2017Tue, Jul 25 2017Wed, Jul 26 2017Thu, Jul 27 2017Fri, Jul 28 2017Sat, Jul 29 2017
   
 1. 12pm
  1. Cell Biology/CVB/Cardiology Wednesday Research Presentation
   
Sun, Jul 30 2017Mon, Jul 31 2017Tue, Aug 1 2017Wed, Aug 2 2017Thu, Aug 3 2017Fri, Aug 4 2017Sat, Aug 5 2017
 
 1. 12pm
  1. Cell Biology Seminar
     
Control Panel