University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Dec 31 2017Mon, Jan 1 2018Tue, Jan 2 2018Wed, Jan 3 2018Thu, Jan 4 2018Fri, Jan 5 2018Sat, Jan 6 2018
 
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 
Sun, Jan 7 2018Mon, Jan 8 2018Tue, Jan 9 2018Wed, Jan 10 2018Thu, Jan 11 2018Fri, Jan 12 2018Sat, Jan 13 2018
 
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 
Sun, Jan 14 2018Mon, Jan 15 2018Tue, Jan 16 2018Wed, Jan 17 2018Thu, Jan 18 2018Fri, Jan 19 2018Sat, Jan 20 2018
 
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 7pm
  1. Hartford County 4-H Fair Association Meeting
 
Sun, Jan 21 2018Mon, Jan 22 2018Tue, Jan 23 2018Wed, Jan 24 2018Thu, Jan 25 2018Fri, Jan 26 2018Sat, Jan 27 2018
 
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. All Day
  1. CNLA Winter Symposium
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. All Day
  1. CNLA Winter Symposium
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 
Sun, Jan 28 2018Mon, Jan 29 2018Tue, Jan 30 2018Wed, Jan 31 2018Thu, Feb 1 2018Fri, Feb 2 2018Sat, Feb 3 2018
 
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 1. 4pm
  1. Teale Lecture: Giving the Future a Chance
 1. 9am
  1. Master Gardener Class
 
Control Panel