University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Feb 24 2019Mon, Feb 25 2019Tue, Feb 26 2019Wed, Feb 27 2019Thu, Feb 28 2019Fri, Mar 1 2019Sat, Mar 2 2019
 
 1. 12pm
  1. MBB WIP: Dr. Andre Grassman
 1. 4pm
  1. Neuroscience Seminar Series - Han
 1. 12pm
  1. Neuroscience Journal Club - Ramasamy
   
Sun, Mar 3 2019Mon, Mar 4 2019Tue, Mar 5 2019Wed, Mar 6 2019Thu, Mar 7 2019Fri, Mar 8 2019Sat, Mar 9 2019
 
 1. 12pm
  1. MBB WIP: Socheata Lim
 
 1. 12pm
  1. Cell Biology/CVB/Cardiology Wednesday Research Presentation
  2. Neuroscience Journal Club - Rheaume
   
Sun, Mar 10 2019Mon, Mar 11 2019Tue, Mar 12 2019Wed, Mar 13 2019Thu, Mar 14 2019Fri, Mar 15 2019Sat, Mar 16 2019
 
 1. 12pm
  1. BME Seminar Speaker
  2. MBB WIP: Gabrielle Valles
 1. 12pm
  1. MBB Seminar: Dr. Marta M. Gaglia
 1. 4pm
  1. Neuroscience Seminar Series - Agalliu
 1. 12pm
  1. Cell Biology/CVB/Cardiology Wednesday Research Presentation
 1. 12pm
  1. CCAM Seminar Series - Martin Schwartz
  
Sun, Mar 17 2019Mon, Mar 18 2019Tue, Mar 19 2019Wed, Mar 20 2019Thu, Mar 21 2019Fri, Mar 22 2019Sat, Mar 23 2019
    
 1. 3pm
  1. MBB Thesis Defense: Mitali Adlakha
  
Sun, Mar 24 2019Mon, Mar 25 2019Tue, Mar 26 2019Wed, Mar 27 2019Thu, Mar 28 2019Fri, Mar 29 2019Sat, Mar 30 2019
 
 1. 12pm
  1. MBB WIP: Thomas Bregnard
 1. 4pm
  1. Neuroscience Seminar Series - Wang
 1. 12pm
  1. Cell Biology Seminar - Richard E. Cheney, PhD
  2. Neuroscience Journal Club - Xing
 1. 12pm
  1. CCAM Seminar Series - Kim Dodge-Kafka
  
Sun, Mar 31 2019Mon, Apr 1 2019Tue, Apr 2 2019Wed, Apr 3 2019Thu, Apr 4 2019Fri, Apr 5 2019Sat, Apr 6 2019
 
 1. 12pm
  1. MBB WIP: Kirby Madden-Hennessey
 1. 4pm
  1. Neuroscience Seminar Series - Mains
 1. 12pm
  1. Cell Biology Faculty Candidate Seminar - Hideyuki Oguro, PhD
  2. Neuroscience Journal Club (RIP) - Yasko
   
Control Panel