University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Mar 31 2019Mon, Apr 1 2019Tue, Apr 2 2019Wed, Apr 3 2019Thu, Apr 4 2019Fri, Apr 5 2019Sat, Apr 6 2019
     
 1. 2:30pm
  1. Logic Colloquium: Marianna Antonutti Marfori (MCMP)
 1. All Day
  1. Logic Group workshop: Conditionals
Sun, Apr 7 2019Mon, Apr 8 2019Tue, Apr 9 2019Wed, Apr 10 2019Thu, Apr 11 2019Fri, Apr 12 2019Sat, Apr 13 2019
 1. All Day
  1. Logic Group workshop: Conditionals
    
 1. 2:30pm
  1. Logic Colloquium: Branden Fitelson (Northeastern)
 
Sun, Apr 14 2019Mon, Apr 15 2019Tue, Apr 16 2019Wed, Apr 17 2019Thu, Apr 18 2019Fri, Apr 19 2019Sat, Apr 20 2019
       
Sun, Apr 21 2019Mon, Apr 22 2019Tue, Apr 23 2019Wed, Apr 24 2019Thu, Apr 25 2019Fri, Apr 26 2019Sat, Apr 27 2019
     
 1. 2:30pm
  1. Logic Colloquium: Adrian Brasoveanu (UC Santa Cruz)
 
Sun, Apr 28 2019Mon, Apr 29 2019Tue, Apr 30 2019Wed, May 1 2019Thu, May 2 2019Fri, May 3 2019Sat, May 4 2019
   
 1. 4pm
  1. Annnual Logic Lecture: Sara Negri (Helsinki)
 1. 4pm
  1. Logic Colloquium: Sara Negri (Helsinki)
  
Control Panel