University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Feb 3 2019Mon, Feb 4 2019Tue, Feb 5 2019Wed, Feb 6 2019Thu, Feb 7 2019Fri, Feb 8 2019Sat, Feb 9 2019
 
 1. 5pm
  1. Prepare for the Fair: Internship Showcase & Employer Panel
 1. 4pm
  1. Résumé Lab
 1. 11am
  1. UConn Internship & Co-op Fair
 1. 11am
  1. Interviewing 101 Webinar
 1. 2:30pm
  1. Hartford Career Conversations
  
Control Panel